תקנון

כללי

אתר האינטרנט www.caesarhotels.co.il הינו אתר האינטרנט הרשמי של רשת מלונות קיסר פרמייר ישראל, מפעילת רשת מלונות "קיסר" ברחבי הארץ (להלן: "הרשת").
הזמנת חבילות נופש לאחד ממלונות הרשת, אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למרכז ההזמנות הארצי של הרשת בטלפון שמספרו 1-800-22-35-36 או באמצעות חיוג מקוצר 3443* או באמצעות אתר זה.
כל המזמין חבילות נופש דרך אתר זה, מצהיר כי קרא את תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או כנגד הרשת ו/או מי מטעמה.

הזמנת חבילות נופש

כל המזמין חבילת נופש דרך אתר זה, יידרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי וכתובת דואר אלקטרוני.
הזנת פרטים אישיים כוזבים תגרום לנקיטת צעדים משפטיים כנגד מגישי הפרטים, לרבות הגשת תביעות בגין הנזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לרשת ו/או למי מטעמם.
פרטי כרטיס האשראי המוזנים דרך האתר הם לצורך הבטחת ההזמנה בלבד. חיוב כרטיס האשראי בפועל יבוצע אך ורק עם ההגעה למלון.
בעת סיום הליך ההזמנה, יקבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את ביצוע ההזמנה. על הרוכש להדפיס תוכן הודעה זו, להביאה עימו למלון ולהציגה בקבלה.
למלון ישנה הזכות להחזיק זמנית מסגרת אשראי בסכום שעור של לילה אחד.

רשת מלונות קיסר עושה שמוש בצמידים לצורך זיהוי האורחים ומתן שרות מיטבי במהלך השהייה.

תנאים והגבלות

  1. המחירים באתר הינם בשקלים וכוללים מע"מ ומיועדים לישראלים בלבד. למזמינים בעלי אזרחות זרה תתאפשר הזמנת חבילות נופש דרך האתר בדולרים על פי מחירי המחירון העדכניים לתקופת ההזמנה, כאשר התשלום יחושב על פי השער היציג שנקבע ביום התשלום על ידי בנק ישראל.
  2. הרשת רשאית לשנות בכל עת את תנאי הזמנת חבילות הנופש ואת מחירי החבילות.
  3. מספר המקומות במלונות הרשת מוגבל וביצוע הזמנת חבילות נופש הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.
  4. קבלת חדרים ביום ההגעה בשעה 15:00, עזיבת חדרים ביום העזיבה עד השעה 11:00 הגעה ו/או עזיבה שלא לפני/לאחר השעות כאמור, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון וכרוכה בתשלום נוסף.
  5. תינוק מי שגילו עד שנתיים. ילד מי שגילו בין שנתיים לשתיים עשרה שנים.
  6. הזמנת חבילות נופש ואירוח במלון תתאפשר אך ורק למבוגרים מעל גיל 20 בלבד. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 20, תתאפשר בליווי הורים בלבד.
  7. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את הרשת.
  8. ט.ל.ח.

ביטול הזמנה

דמי ביטול בעונה רגילה:

אורח שיבטל הזמנת נופש לפחות 48 שעות לפני ההגעה, יחויב בתשלום בגין לילה אחד לכל חדר שהוזמן, על בסיס הפנסיון שהוזמן.
אורח שיבטל הזמנת נופש פחות מ-48 שעות לפני ההגעה, יחויב במלוא עלות ההזמנה.

דמי ביטול בחגים עבריים ולועזיים וכן במהלך חודש אוגוסט:

אורח שיבטל הזמנת נופש לפחות 7 ימים לפני ההגעה, יחויב בתשלום בגין לילה אחד לכל חדר שהוזמן, על בסיס הפנסיון שהוזמן.
אורח שיבטל הזמנת נופש פחות מ 7 ימים לפני ההגעה, יחויב במלוא עלות ההזמנה .